Stefania Goulioti

Trisevyene

A wonderful role with which Stefania will be deeply and personally connected. The poetry of the play and the journey of Trysevyene in relation to freedom moves her and changes parts of her personal life .

Director: Lydia Koniordou
Set design: Vassilis Mantzoukis
Costumes: Angelos Mentis
Music: Takis Farazis
Lighting design: Lefteris Pavlopoulos
Movement: Apostolia Papadamaki
Dramaturg: Eva Saraga
Assistant director: Anna Tsapara
Assistant choreographer: Androniki Christaki

Cast:
Kyra Kali: Evgenia Apostolou
Panos Tratas, master of boats: Giorgos Gallos
Trisevyene, the daughter of Dendrogales: Stefania Goulioti
Mrs. Altana: Marianna Dimitriou
Pothoula: Gina Thliveri
Dendrogales, paterfamilias: Phaedon Kastris
Petros Flores, skipper: Nikos Kouris
Wife of Dendrogales: Agoritsa Oikonomou
Karales, sailor: Argyris Pantazaras
Second girl: Sevilli Pantelidou
Nikaros: Dimitris Papanikolaou
Bournovas, rural constable: Christos Stergioglou
Second girl: Amalia Tsekoura
Praxithea: Galini Hatzipaschali

Musicians:
Michalis Katahanas (viola, violin, ukulele), Kostas Korakis (accordion), Denis Makris (tabor, trumpet), Yannis Papadopoulos (clarinet), Dimitris Papanikolaou (lute), Apostolis Psarros (touberleki, harmonica) Men and women of the village: Gina Thliveri, Phaedon Kastris, Michalis Katahanas , Kostas Korakis, Denis Makris, Agoritsa Oikonomou, Argyris Pantazaras, Yannis Papadopoulos, Dimitris Papanikolaou, Apostolis Psarros